Fennhatóság címmel nyílik kiállítás az acb Galériában

Fennhatóság címmel nyílik kiállítás az acb Galériában 2016. január 14-én. Halász Péter Tamás társadalom- és vizualitáskritikájának művészeti megvalósulása mellett Kendell Geers, a dél-Afrikai származású, világhírű, kivételesen provokatív képzőművész első önálló magyarországi kiállítása is várja itt az érdeklődőket.

Halász Péter Tamás kiállítása, ahogyan azt címe is megelőlegzi, (fennhatóság=szupremácia) egyszerre Kazimir Malevics szuprematista elméletének posztmodern kommentárja, és Halász társadalom- és vizualitáskritikájának újabb művészeti megvalósulása.

Hasonlóan sok korábbi alkotásához, Halász kiállított objektjei olyan működő szerkezetek, amelyek formájuk és funkcionalitásuk kölcsönhatása révén hatnak. A háztartási gépek ismerős elemeiből összeállított, a puszta látvány alapján nem azonosítható működésű objektek felületén a művész Malevics néhány közismert szuprematista kompozícióját jeleníti meg. A szerkezetek működéséhez támpontot az egyes tárgyakhoz tartozó hőkamerás felvételek adnak, amelyeken eltérő színekkel jelennek meg a különböző hőmérsékletű felületek, így ezek nemcsak a működést, hanem a felszín mögé elrejtett betűszavakat is felfedik. Az akronímák révén, amelyek intézmények és fogalmak közismert és kevésbé ismert angol nyelvű rövidítései, a művész olyan eszméket, jelenségeket és problémákat tematizál, mint az emberi jogok, a gazdagság és szegénység valamint a környezetszennyezés.

Halász Péter Tamás: Szupremácia 1., 2015., objekt (festék, fémlemez, villanyrezsó, acél, hőcső
Halász Péter Tamás: Szupremácia 1., 2015., objekt (festék, fémlemez, villanyrezsó, acél, hőcső

A jelen globális problémái ütköznek a modernizmus formai eszköztárával – utóbbi nem kizárólag a malevicsi képi utalás révén, hanem az egyszerű, kizárólagosan a funkcionalitást szem előtt tartó design által is, amely a tömeggyártott háztartási gépek sajátja.

Halász kiállított objektjei egyéb szálakon is kapcsolódnak a szuprematizmus teóriájához, amelynek egyik alapvetése, hogy „konokul tagadja a tárgyi világ valóságosságát, mert azt – hasonlóan, mint ahogyan azt a modern mikrofizika teszi – különféle bonyolult, tisztán energetikai folyamatok korrelátumának tartja.” (Sebők Zoltán) Halász módszere, ahogyan az objektekben lejátszódó valódi történést (amely nem mellékesen hő formájában történő energialeadás) a tárgyi világtól függetlenített absztrakt formák mögé rejti, Malevics elméletének kritikus parafrazeálása. A kritika természetesen nem Malevicsnek, hanem az általa is képviselt modernista utópiának szól, amely egyebek mellett a posztindusztriális, fogyasztói társadalom létrejöttében és az ebből fakadó globális problémák egyre aggasztóbb jelenlétében valósult meg a gyakorlatban.

Halász Péter Tamás (1969) a 2000-es évek eleje óta rendszeresen állít ki magyar és nemzetközi kiállításokon. Bár diplomáját festő szakon szerezte, az egyetem után objekteket és installációkat kezdett készíteni. Művei az elmúlt 10 évben egyre inkább a társadalmi és környezeti problémákra fókuszálnak. Jellemzően újrahasznosított ipari és technológiai alkatrészeket felhasználó, gyakran valamilyen működést is végző alkotásait gondos tervezés után kézműves igényességgel kivitelezi.

Az acb Galéria örömmel ad otthont Kendell Geers, a dél-Afrikai származású, világhírű képzőművész első önálló magyarországi kiállításának. Kendell Geers kivételesen provokatív, a kortárs művészet és társadalom problémáira rendkívül erős kritikai reflexiókkal reagáló művészete különleges pozíciót foglal el a nemzetközi művészeti színtéren. Neve ugyanakkor már nem ismeretlen Magyarországon sem: 2013-ban részt vett az acb Galéria Minden szükséges eszközzel című csoportos tárlatán, mely éppen a művész ott bemutatott művétől kölcsönözte címét, majd 2015-ben az OFF-Biennále keretében valósult meg az Ellenállás rituálé (Ritual Resist) című performansza. SeaSonSinHell című új kiállítása az Európában zajló legutóbbi eseményekre reflektál a görögországi gazdasági és menekültügyi válságtól a párizsi terrortámadásokig és Brüsszel lezárásáig.

Az Egy évad a pokolban (Une Saison en Enfer, 1873), Arthur Rimbaud prózavers-ciklusa ihlette kiállítás címválasztásával Kendell Geers egyértelmű utalást tesz azokra a sötét kilátásokra, amelyek elé napjainkban nézünk, különös tekintettel éghajlatunkra. Az eredeti Season – ‘évad’, ‘évszak’ – szó többes számba tétele révén a politika mellett a természetre is rámutatva hívja fel a figyelmet arra, milyen hosszú távú kedvezőtlen hatást gyakorolnak a globális folyamatok az évszakokra.

A kiállításon a művész különböző sorozataihoz kapcsolódó új műveit láthatjuk. A Lélek teste (Flesh of the Spirit) sorozat kézzel mintázott és bronzba öntött darabjai egy vízió megtestesülései a bőrszíne és az európai szemléletmód által közvetített identitása közötti csapdában vergődő, magát mindenekelőtt afrikaiként meghatározó művészről.  A maszkok készítésénél afrikai törzsi maszkokból indul ki, s ezeket a műalkotásokat változtatja át kortárs „mű-termékekké”.

Kendell Geers: SeaSonSinHell, 2015
Kendell Geers: SeaSonSinHell, 2015

A Vaskor (Age of Iron) sorozat – melynek címét a dél-afrikai Nobel-díjas író, J. M. Coetzee 1990-ben írt regényétől kölcsönözte – rozsdával rajzolt darabjai első látásra finom, érzékeny rajzoknak tűnnek. Közelebb lépve azonban zavarba jövünk, mikor felfedezzük, hogy a középkori színes ólomüvegablakokat idéző, fehér, csipkeszerű ornamentális motívum nem más, mint egymásba fonódott pengedrótok bonyolult mintázata által hagyott negatív nyomok. Kendell Geers az 1990-es évek óta dolgozik dróthálókkal és pengedrótokkal, ugyanis ezt az anyagot Dél-Afrikában találták fel, s a világszabadalom tulajdonosa mind a mai napig egy dél-afrikai vállalat. Ebben az anyagban nyer kifejezést Geers művészetében a fehér bőrszíne és afrikaisága között feszülő ellentmondás, a szemléletmód börtönbe zárása, az identitás korlátok közé kényszerítése.

Kendell Geersnek a művészt pengedrót-koronával ábrázoló, az európai spirituális és történelmi referenciák sokaságát felidéző SacredScaredScarred (Szent Rémült Sebzett) c. önarckép fotójára rímelő Vaskor-sorozata napjaink kontextusában egyértelműen összefüggésbe hozható az Európai Unió keleti – nevezetesen magyar, szerb, horvát, szlovén és bolgár – határain elszaporodó szögesdrótkerítésekkel és a falépítés történelmi hagyományaival, a kereszténység védelmére az ókori Róma ideje óta emelt védőbástyáktól kezdve a nyugati hatalmakat és a szovjet tömböt elválasztó vasfüggönyig.

A kiállítás az NKA támogatásával jött létre.

Kendell Geers 1968 májusában született dél-afrikai művész, jelenleg Brüsszelben él. A fotográfia, a festészet, a rajz, a szobrászat, az installáció és a performansz műfajaiban alkotva készíti kritikus, humoros és harcos szellemű, a társadalmi szabályokat és előírásokat kikezdő műveit a művészettörténettől a pornográfiáig, az ikonográfiától a giccsig, illetve a rasszista vagy vallási sztereotípiákkal kapcsolatos összetett politikai utalásokig terjedő legkülönbözőbb referenciák mozgósításával. Részt vet többek között a 11. kasseli documentán (2002), a 29. Sao Pauló-i Biennálén (2010) és az 52. velencei Biennálén (2007). Legfontosabb egyéni kiállításai: States of Emergency, Vienna Secession, Bécs (1999), Sympathy for the Devil, Palais de Tokyo, Párizs (2002), Irrespektiv, Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent (2007) és MOCA, Musée d’art contemporain de Lyon (2008), Kendell Geers 1988-2013, Haus der Kunst, München (2013).

 

Megtekinthető: 2016. január 15 – március 3.

Megnyitó: 2016. január 14. csütörtök, 19:00-21:00

Helyszín: acb Kortárs Művészeti Galéria (1068, Budapest, Király u. 76.)

Főkép: budapestinfo.hu 

 

 

 

Korrektúra – Szövegszerkesztés – Nyelvi lektorálás

VNTR Graphic Studio
Kreatív dekorációk, logók, faégetéses portrék készítése professzionális színvonalon
06 30 659 2808
https://www.facebook.com/vntrart
VNTR Graphic Studio

Hasonló cikkek