Amerikai bölény – Ősbemutató a Tháliában

Március 5-én mutatják be David Mamet Amerikai bölény című darabját Sebestyén Aba rendezésében, Csányi Sándor, Szervét Tibor és Mózes András előadásában a budapesti Thália Színházban.

A darab rendezője, Sebestyén Aba úgy gondolja, hogy Mamet szövege ma ugyanannyira aktuális, mint negyven évvel ezelőtt, hiszen örök érvényű emberi érzésekről – szeretetről, hűségről, barátságról, bizalomról – szól, amelyek torz tükörképét mutatják világunknak. „Nagyon izgalmas, hogy az értékekről és érzésekről szóló történetet egy értékhiányos közegbe helyezi, hatalmas kettősséget adva ezzel neki. A társadalom perifériájára szorult figurák beszélnek a nagy értékekről, ettől válik igazán izgalmassá” – árulta el a rendező a darabot beharangozó csütörtöki sajtótájékoztatón. Hozzátette: „Számomra egyszerre jelenik meg benne a szent és a profán. Bízunk abban, hogy nem csupán a nézők rekeszizmát dolgoztatjuk meg, hanem a könnycsatornákat is.”

Fotó: CM
Fotó: CM

A címben szereplő bölény – mint azt a rendezőtől megtudtuk – egy végveszélyben élő állat, amelyet az indiánok egykor szentként tiszteltek, a múlt századok alatt azonban szinte teljesen kiirtottak, ma pedig rezervátumokban őrzik őket. „Számomra a bölénység egyenlő mindazokkal az értékekkel, amelyekről Mamet beszél: tisztesség, becsület, bizalom, hűség, barátság, amelyek lassan veszélybe kerülnek a társadalmunkban, hiszen mindent elnyom a mindenáron való érvényesülni akarás és a profitszerzés hajszája. Időnként talán a bölény is megjelenik, hiszen jelképezi mindazt, amiről a karakterek beszélnek, s mint az Isten, benéz az ablakon, és megnézi, mi történik.”

Csányi Sándor szerint ez a sza­tí­rá­nak is te­kint­he­tő tör­té­net akár a mai Magyarországon is ját­szód­hat­na. A karakterek vic­ces, sze­ret­ni­va­ló kóklerek, akik kisemberként akarnak nagy dolgokat véghezvinni. He­ro­i­kus mó­don sze­ret­né­nek tisz­ták, igaz em­be­rek len­ni – éppen eb­ből a he­ro­i­kus küz­de­lem­ből szár­ma­zik a da­rab ko­mi­ku­ma. 

Fotó: CM
Fotó: CM

A Szervét Tibor által megformált Don egyszerre emocionális, gonosz, szeretetteljes maffiózó, megöregedett gyermek, látens homoszexuális tendenciákkal megvert figura.  “A sze­rep­lők iga­zi csi­bé­szek. Amel­lett, hogy erőteljes bel­ső küz­de­lem is zaj­lik a há­rom­szö­gön be­lül, egy­más­ra tá­masz­kod­ó, egymást szerető és igénylő embereket ismerhetünk meg” – mondta a színész.

Az Amerikai bölény 1975-ös chicagói premierje óta a Broadwaytól a West End-ig gyakorlatilag az egész világot meghódította, 1996-ban pedig Dustin Hoffman főszereplésével filmre is vitték.  A budapesti közönség most, a Thália Színház színpadán láthatja először a darabot.

Korrektúra – Szövegszerkesztés – Nyelvi lektorálás

VNTR Graphic Studio
Kreatív dekorációk, logók, faégetéses portrék készítése professzionális színvonalon
06 30 659 2808
https://www.facebook.com/vntrart
VNTR Graphic Studio

Hasonló cikkek