A Facebookon is elérhető püspök

Íme a Szűz, méhében fogan, és fiút szül, Emmánuel lesz a neve.

Ez azt jelenti: Velünk az Isten!(Mt 1,23)

„Karácsonykor Jézus jön el hozzánk, a vele való találkozásra fel kell készülnünk, meg kell ünnepelnünk a szeretet születésnapját, épp úgy, ahogyan megünnepeljük a sajátunkat vagy a barátainkét” – vallja Palánki Ferenc, debreceni-nyíregyházi megyéspüspök, akivel az advent és a karácsony előtti csendes elmélkedés fontosságáról, a bennünk élő fény követéséről, apró „hőstettekről”, valamint a 2017-es egyházi év üzenetéről is beszélgettünk.

Az egyház életében az egyik legjelentősebb ünnepkör az advent, de vajon miért bír ekkora jelentőséggel a karácsonyt megelőző időszak?

Mert minden erre épül fel. Minden Jézus személye körül forog, mi pedig hisszük és valljuk, hogy Jézus Isten fia. Karácsonykor ő jön el hozzánk, a vele való találkozásra fel kell készülnünk, meg kell ünnepelnünk a szeretet születésnapját, épp úgy, ahogyan megünnepeljük a sajátunkat vagy a barátainkét. Az advent egyben az Úr végső eljövetelét is előkészíti.

A mai világban mindenki rohan. Hogyan lehet mégis jól felkészülni az ünnepre?

Valóban igaz, hogy minden felpörög már december elején – minden úgy ragyog, mintha karácsony lenne, azonban tanácsos lelassítanunk, mert ha nem így teszünk, nem fogunk tudni igazán jól ünnepelni. Jó, ha ilyenkor magunkba mélyedünk és csendben átgondoljuk életünket, kapcsolatainkat, vagy például azt, hogy kinek mit szeretnék ajándékozni, mire lehet szüksége. Természetesen vannak olyan ismerőseink is, akik leginkább annak örülnének, ha ajándék helyett odafigyelést kínálnánk. Az áldozatvállalás az egyik legmegfelelőbb eszköz a hangolódásra, ilyen például a hajnali mise, a rorate,  az embertársainkon való segítés, vagy a kapcsolatok ápolása. Fontos, hogy ne térítsen el bennünket az anyagi világ csillogása. Tanuljunk a napkeleti bölcsektől, akik követték a csillagot és nem térítette el őket semmi, ami nem égi fény.

Önnek személy szerint mit jelent az advent?

Számomra az adventi időszak egy nagy készülődés, hiszen ilyenkor számos program, szentmise és prédikáció vár rám. Hajnali miséket is tartok, idősotthonokat látogatok, a szokottnál jobban elmerülök az imáimban, és figyelek az embertársaimra, vagyis számomra egyfajta „jóra hangolást” jelent a karácsonyi előkészület. Nemrégiben több ezer fiatallal együtt ünnepelhettem a szentmisét, s egy ilyen kivételes alkalomra különösen is fel kell készülni, melyhez a Jóisten segítségét kértem, ugyanígy a karácsonyi szentmisékhez, szolgálatokhoz is.

Az egyházi év minden évben egy adott tematikára épül. Hogyan egyeztethető össze az advent, és a 2017-es egyházi év mondanivalója?

Egyházmegyénk jövőre csatlakozik az egyes civil szervezetek által meghirdetett, a kormány által is támogatott Szent László-évhez, hiszen a szent király egyházmegyénknek is védőszentje. Az ő példájából kiindulva az idei karácsonyi ünnepkör mondanivalója nem más, minthogy erősítsük Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunkat, legyünk nagylelkűek, figyeljünk az elesettekre, a rászorulókra, s így hétköznapi emberként is tudunk „apró hőstetteket” véghezvinni, és Szent Lászlóhoz hasonlóan legyünk hűek, hazaszeretők, bátrak.

A fiatalok mennyire befogadóak az adventi lelki készülődésre?

A mai fiatalokat túl sok olyan hatás éri, mely elvonja a figyelmüket az igazi értékekről. A celebvilág elveszi az emberekkel való kapcsolattartás lényegét. A jelenkor embere – így a felnövekvő generáció is – már nem sötétségben él, hanem épp ellenkezőleg: elvakítja a (rivalda)fény, de ugyanúgy nem lát… Az ifjúkor a nagy kérdések időszaka, de egyben a nagy válaszok ideje is, ezért fontos, hogy legyen kihez fordulniuk. Nem kész válaszokat kell adnunk, hanem azok megtalálásához szükséges segítséget nyújtani.

Püspök atya a Facebookon is megtalálható. Talán éppen azért, hogy a fiatalok még könnyebben elérjék?

Amikor tinikkel beszélgetek, mindig az az érzésem, hogy rám mosolyog az egyház örökké fiatal arca. Fel kell venni a ritmusukat, és ha ehhez az internet kell, akkor én arra is nyitott vagyok, persze még mindig jobban preferálom a személyes találkozókat. A közösségi portálon való jelenlét ma a kapcsolattartás egyik legmeghatározóbb formája, ráadásul azt tapasztalom, hogy a Facebookon még a „régebben fiatalok” is bizalommal keresnek meg.

palanki

Jól gondolom, hogy van egy moderátor, aki kezeli az Ön oldalát?

Nem, az oldalamat teljes mértékben én kezelem, és személyesen válaszolok a levelekre is. Chatelni nem szoktam, de ennek csupán az az oka, hogy háromezer ismerősömmel meglehetősen nehéz lenne.

Az adventet nem csak úrjövetként, hanem a várakozás, a vágyakozás időszakaként is emlegetik.

Mindig van valami, amire vágyakozunk, de ne felejtsük el, hogy a boldogság egyik eleme a megelégedettség! Tudjunk figyelni arra, ami van, és legyünk hálásak érte. Ne csak a hiányokat, a negatívumokat vegyük észre, mert mindig vannak utánunk is a tornasorban, nemcsak előttünk!

A hívek nagyon szeretik az ünnepkörhöz tartozó lelkigyakorlatokat. Mi lenne az a három fő gondolat, amelyekből tanácsos lenne építkeznünk a jövőben?

Az első, hogy az „adventus” latin eredetű szóból kiindulva összpontosítsunk az eljövetelre, arra, hogy ki közeledik hozzánk. „Ajtódnál állok és kopogok. Aki beenged, vele eszem, és ő énvelem” – olvasható a Jelenések Könyvében. Tehát az első: „Jön az Úr!” A második: „Hív az Úr!” A harmadik pedig: „Megyek vele!” Őt követem, hiszen nem egyedül járom az életutamat, hanem Istennel. Nélküle nincs értelme az életnek. Az ember tragédiája a bűn, ami az Isten nélküli élet állapota. Madách zseniális művének tanulsága is ez: minden társadalmi, politikai, tudományos vagy vallási formáció, mely az élő Isten nélkül épül fel, kudarcra van ítélve.

Szerző: Palánki István

 

 

 

Korrektúra – Szövegszerkesztés – Nyelvi lektorálás

VNTR Graphic Studio
Kreatív dekorációk, logók, faégetéses portrék készítése professzionális színvonalon
06 30 659 2808
https://www.facebook.com/vntrart
VNTR Graphic Studio

Hasonló cikkek